Adaksepehr

Adaksepehr

@adaksepehr

نشانگر یا اندیکاتور‌های سطح تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری سطح سیالات کاربرد دارند. در اکثر صنایع از این دستگاه برای تعیین سطح مایعات در مخازن و تانکر‌ها استفاده می‌شود. تقریبا همه کارشناسان صنعت کنترل و ابزار دقیق بر این باورند که این دسته از لحاظ قیمتی، ارزان ترین نوع سطح سنج می‌باشند. این تجهیزات از دسته سطح سنج ها بشمار می‌آیند.

Search Results

0 Ads Found
Sort By

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookie Policy

Accept